Autonpesu Lisälaitteet ja palvelut BioJet-vedenkierrätys

BioJet-vedenkierrätys

Säästä vettä – säästät ympäristöä

Vesi on tulevaisuudessa yhä arvokkaampaa, siksi Tammermaticin koneissa vedenkulutukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Osa ajoneuvojen koneelliseen pesuun käytetystä vedestä voidaan kierrättää. Tämä vähentää pesutoiminnan vedenkulutusta ja syntyvien jätevesien määrää.

Ympäristöasioihin kiinnitetään enenevässä määrin huomiota ja ympäristön huomioiminen voi nostaa myös kuluttajien arvostusta pesujasi kohtaan. Esimerkiksi Ruotsissa jo nyt jokainen automaattipesula kierrättää vettä.

Vedenkierrätys on taloudellinen ja ympäristöystävällinen valinta

Tammermatic BioJet on taloudellinen vedenkierrätysjärjestelmä, joka soveltuu sekä harjallisille että harjattomille koneille. Koneen toiminta perustuu biologiseen puhdistusmenetelmään, jolla hajotetaan vedessä olevia orgaanisia yhdisteitä. Monikerrossuodatin poistaa kierrätysvedestä kiintoaineita ja biologisia hajoamistuotteita ja syklonipuhdistin hävittää viimeisetkin haitalliset partikkelit. Lopuksi kierrätysvesi johdetaan desinfioivan UV-lampun kautta kierrätysvesisäiliöön.

Biojet-järjestelmä kierrättää pesuveden 85 prosenttisesti. Loppuhuuhtelut suoritetaan aina tuoreella vedellä.

Luonnonystävän valinta

Vedenkierrätys on luontoa säästävä valinta jokaiselle pesupaikalle, kaikkiin autonpesukoneisiin.

BioJetiä käyttäessä saavutetaan merkittäviä tuoreveden kustannussäästöjä etenkin silloin, kun pesumäärät ovat suuret.

Biologinen puhdistusprosessi

Biologisessa puhdistusmenetelmässä bakteerikanta käyttää ravintonaan muun muassa vedessä olevia pesukemikaalijäämiä ja ylläpitää jatkuvaa biologista prosessia, joka hajottaa vedessä olevia orgaanisia yhdisteitä.

Ruotsissa hyväksytty

Ruotsissa lainsäädäntö vaatii vedenkierrätysjärjestelmän käyttöä. Tammermatic BioJet onkin läpäissyt tiukat ruotsalaiset standardivaatimukset ja saanut Ruotsissa lainsäädännön mukaisen hyväksynnän.