Biltvätt Automatiska maskiner – T700-serie Tammermatic T700 Jet

Tammermatic T700 Jet

Tammermatic T700 Jet – effektiv rengöring utan borstar

En helt borstlös tvätt för de kunder som vill ha en fullständig och snabb tvätt utan borstar. T700 Jet tvättar bilen skinande ren med hjälp av oscillerande högtrycksstrålar och rengör till och med fordonets problematiska skrymslen. Möjligheten att justera kemikalierna enligt tvätt och övergång medför en möjlighet att anpassa tvättprogrammen till helheter som passar tvättförhållandena.

Maskinen har utvecklats speciellt för de krävande förhållandena i norr och rengör även fordon med problematiska former – och inte ens tillbehör som dragkrokar, bakre vindrutetorkare, sidospeglar, extra lamparmaturer eller skidboxar gör tvätten svårare.

Borstlös tvätt

Tammermatic T700 Jet är en helt borstlös tvättmaskin som effektivt rengör fordonet med hjälp av oscillerande högtrycksstrålar.

Hjultvätt

För- och högtryckstvätt av hjulen rengör varje skrymsle på däck och fälgar och lämnar dem skinande rena.

Oscillerande högtrycksstrålar

Oscillerande, roterande högtrycksstrålar rengör effektivt även sådana ytor dit borstarna inte når. Med punktmunstycken får man vattentrycket att hållas tillräckligt högt även mot ytor som ligger längre bort.

Takmunstycket färdas ovanför bilen och följer dess former och högtrycksvattenstrålarna tvättar noggrant de horisontella och vertikala ytorna från kofångare till kofångare.
 Maskinen kan använda sido- och takramper samtidigt, varvid högtrycksduscharna tvättar bilens sidor och tak med en enda övergående rörelse. Detta förkortar tvättiden avsevärt.

Effektivare högtryckstvätt

Det går att samtidigt använda sido- och takramper i maskinen, varvid högtrycksstrålarna rengör bilens sidor och tak under en och samma övergång. Detta medför en betydligt kortare tvättid.

Helautomatiserad formigenkänning

T700 Jet mäter bilens sidoprofil och använder den till att styra takborsten och takmunstycket så de undviker eventuella hinder. Nu är det möjligt att på ett säkert sätt använda samma program till att tvätta även skidboxar och pickupar. Det går inte längre att välja fel program.

Avslutning av tvätten baktill på bilen

Då tvätten avslutas baktill på bilen är det lättare att köra ut ur hallen. Dessutom genomförs tvätten snabbare och gör tvättsituationen ännu mer kundvänlig än tidigare.

Fjärrjustering av kemikalier

Det är lätt att justera kemikalieanvändningen enligt program och övergång med fjärrstyrning, vilket gör det möjligt att justera kemikalieförbrukningen till och med enligt väderleken. Detta medför betydande besparingar vad beträffar kemikaliekostnaderna och möjliggör ett strålande tvättresultat.

Fjärrövervakning

Fjärrövervakningen ökar maskinens driftsäkerhet och gör det möjligt att analysera tvättmaskinens tekniska data samt att justera tvättmaskinen med fjärrstyrning. Dessutom går det att följa händelserna vid maskinen med livebilder som överförs genom en webbläsare.