Biltvätt Automatiska maskiner – T700-serie Tammermatic T700 Pro

Tammermatic T700 Pro

Tammermatic T700 Pro – bättre tvättresultat med mångsidiga tvättprogram

Den fullt utrustade maskinen T700 Pro tvättar fordonen skinande rena både snabbt och effektivt – och ger biltvättsföretagaren ökat kassaflöde och nöjdare kunder.

Maskinen har upp till 4 x 30 fritt anpassningsbara tvättprogram.  Det mångsidiga tvättprogramurvalet innehåller program både för borsttvätt och kombinations- samt vaxtvätt. Effektiva högtryckstvättar, större borstar än förr och utvecklade hjultvättstillval garanterar ett bättre tvättresultat jämfört med tidigare.

Ytterligare upplysningar:

Mjuka borstar

Mjuka och större borstar än tidigare rengör bilens ytor nästan ljudlöst. Borstarna styrs utifrån rotationsmotorernas effektvärden, varvid man får exakt styrning som tål elnätets spänningsvariationer.

Sidoborstarna följer bilens form vilket gör att de övre kanterna på bilens sidofönster också tvättas.

Hjultvätt

För- och högtryckstvätt av hjulen rengör varje skrymsle på däck och fälgar och lämnar dem skinande rena. För T700 Pro finns hjultvätten förutom som högtryckstvätt även tillgänglig med borstar.

Däckpolering

Poleringsegenskapen ger däcken en glimrande finish. Tilläggsegenskapen förbättrar kundnöjdheten och gör det även möjligt att höja medelpriset för tvätten, vilket i sin tur ökar lönsamheten för tvättverksamheten.

Helautomatiserad formigenkänning

T700 Pro mäter bilens sidoprofil och använder den till att styra takborsten och takmunstycket så de undviker eventuella hinder. Nu är det möjligt att på ett säkert sätt använda samma program till att tvätta även skidboxar och pickupar. Det går inte längre att välja fel program.

Snabbaste tvättarna

Man får de snabbaste tvättresultaten när flera funktioner genomförs samtidigt. Man kan ställa in upp till sex funktioner som körs samtidigt i tvättprogrammen för samma bil och med övergående rörelse.

Följande tvätt kan betalas medan den föregående tvätten fortfarande pågår, vilket förkortar tvättprocessen när man använder kreditkort med ungefär två minuter.

Integrerad chassitvätt

Maskinens chassitvätt avlägsnar smuts effektivt även från fordonets chassi, kjolar, insidan av stänkskärmarna och under den bakre stötfångaren. Chassitvätten är integrerad i maskinen så golvytan lämnas fri, vilket underlättar för bland annat rengöring av hallen.

Avslutning av tvätten baktill på bilen

Då tvätten avslutas baktill på bilen är det lättare att köra ut ur hallen. Dessutom genomförs tvätten snabbare och gör tvättsituationen ännu mer kundvänlig än tidigare.

Fjärrövervakning

Fjärrövervakningen ökar maskinens driftsäkerhet och gör det möjligt att analysera tvättmaskinens tekniska data samt att justera tvättmaskinen med fjärrstyrning. Dessutom går det att följa händelserna vid maskinen med livebilder som överförs genom en webbläsare.