Biltvätt Automatiska maskiner – T700-serie Tammermatic T700 Takt

Tammermatic T700 Takt

Tammermatic T700 Takt – ökad tvättkapacitet med separat torkhall.

Biltvättsmaskinen T700 Takt kombinerar alla egenskaper i T700 Lux med en separat tork- och vaxmaskin som garanterar ett torkresultat av hög kvalitet och en blänkande yta.

Takt-systemet har två på varandra följande tvättmaskiner. Den första enheten tvättar bilen som sedan körs in i en separat hall, avskild med hjälp av en snabbdörr, där bilen poleras och torkas. På så vis förkortas kundens inkörstid till tvätten betydligt.

En tvådelad tvätt ökar tvättkapaciteten med minst 30 procent, vilket ökar mängden tvättar vid stationen. Maskinen står alltid redo att skapa ren vinst för företagaren.

Alla T700 Lux egenskaper

T700 Takt kombinerar de utmärkta egenskaperna för borstlös tvätt och tvätt med borstar i T700 Lux med mångsidiga mervärdestjänster som garanterar ett ännu bättre tvättresultat och nöjdare kunder.

Polering i torkmaskinen

T700 Takt torkar fordonet med en separat torkmaskin, vilket ökar tvättkapaciteten betydligt. Nästa bil kan köra in för tvätt när den tidigare kör in för tork.

Förutom torkning polerar den separata torkmaskinen även bilens lack så den blir skinande ren.

Det bästa torkresultatet

Torkning sker i ett separat utrymme, så inga vattendroppar faller ner på bilen från tvättmaskinen eller -hallen. På så sätt garanteras det allra bästa torkresultatet och en mer glänsande lack.