Biltvätt Automatiska maskiner – T700-serie Tammermatic T700 Twin

Tammermatic T700 Twin

Tammermatic T700 Twin – två maskiner i samma hall halverar tvättiden

Biltvättsmaskinen T700 Twin har alla ypperligare egenskaper som finns i T700 Lux. Men dessutom ingår alla egenskaperna två gånger i Twin-tvätten för varje bil som ska tvättas. Två självständiga maskiner tvättar var sin halva av bilen och halverar alltså tvättiden – men utan att tvättresultatet blir lidande.

Alla T700 Lux egenskaper

T700 Twin kombinerar alla ypperliga egenskaper för borstlös tvätt och tvätt med borstar som ingår i T700 Lux med mångsidiga mervärdestjänster som bidrar till att biltvätten blir ännu snabbare och smidigare än förut.

Fördubblade tvättegenskaper

I T700 Twin finns det två av varje enhet. Det halverar tvättiden och gör det möjligt att öka tvättkapaciteten i svindlande takt.

Borsttvätt dubbelt så snabbt

Totalt har T700 Twin-maskinerna sex borstar som rengör fordonet upp till dubbelt så snabbt som förut.

Självständiga, fritt rörliga maskiner

T700 Twin har två självständiga, fritt rörliga maskiner, där den ena rengör bilens främre del och den andra rengör den bakre delen.