Biltvätt GDS-Biltvätt

GDS-Biltvätt

GDS-Biltvätt system börjar de som tvättar på gården använda betald biltvätt

GDS-tvättsystem som stöder den traditionella biltvättsverksamheten ger tvättföretagaren ett utmärkt sätt att styra in dem som tvättar på gården till tvätthallen och få dem att använda betald biltvätt. På så sätt kan tvättoperatörerna utvidga sin kundkrets till en helt ny konsumentkrets, vilket även ökar den övriga försäljningen vid stationen.

I ett GDS betalar kunden för tvättiden. En smutsig bil kräver fler funktioner och längre tvättid, medan det bara tar en kort stund och några få euro/SEK att skölja bort landsvägsdammet. Med ett handtvättsystem går det att använda förtvättkemikalier till att göra en förtvätt av bilen. Det går även att göra borsttvätt, hetvaxning, sköljvaxning och vid behov även att torka bilen. Den bästa lönsamheten uppnår man med ett mångsidigt programutbud. Det breda urvalet betjänar kunden, så kunden kommer även att använda mer pengar på tvätten. Företagarens marginaler uppgår lätt till 70–80 procent och tvättfrekvenser växer sig betydligt större än för traditionella biltvättsmaskiner.

Lätt, säkert och miljövänligt

Handtvättsystemen är utmärkta alternativ för dem som själva vill tvätta sin bil, men som vill göra det både säkert och miljövänligt. De nya handtvättsystemen gör biltvätten till en lätt, ren och snabb syssla. Biltvättaren behöver heller inte ha med sig några särskilda tillbehör utan klarar tvätten till och med i finkostym och festskor. Dessutom är den här tvätten mycket miljövänligare än en tvätt på gården eftersom vattnet, kemikalierna och den lösa smutsen hanteras på lämpligt sätt.

Inom Tammermatic har vi tre olika system med olika teknik, COMPACT E/M, GDS-Tvättcentrum och AUTOBOOSTER, som erbjuder passande alternativ för alla tvättplatser. Tusentals systemer finns i bruk runt om i hela Europa.

Compact E / M

COMPACT E eller M är en GDS-Biltvätt med 2–3 tvättplatser och används både inom- och utomhus. Systemet behöver ingen teknisk utrustning, så den lämpar sig även för trånga platser.

Läs mer…

GDS-Tvättcentrum

GDS-Tvättcentrum är det mest mångsidiga handtvättsystemet på marknaden. Systemet kan hantera 3–9 tvättplatser som kan installeras inom- eller utomhus. Det går att skräddarsy tvättbyggnaderna enligt kundspecifika behov.

Läs mer…

AUTOBOOSTER

AUTOBOOSTER är det snabbaste, enklaste och billigaste sättet att påbörja tvättverksamheten. Det går exempelvis att installera systemet i service-, tvätt- och parkeringshallar samt utomhus.

Läs mer…