Biltvätt GDS-Biltvätt GDS-Tvättcentrum

GDS-Tvättcentrum

GDS-Tvättcentrum – det mest mångsidiga handtvättsystemet på marknaden

I GDS-Tvättcentrum-systemet är all teknisk utrustning installerad i en separat, värmeisolerad och inbrottssäker container.  Utrustningen är den mångsidigaste på marknaden och gör det möjligt att skräddarsy enligt kundens behov. Det går även att installera en generator i det tekniska utrymmet och alstra den energi som behövs för systemet.

Det går att skräddarsy tvättbyggnaderna enligt kundens och stationskedjans estetiska behov.

All teknik i en enda container

Alla pumpenheter med mellantankar och pengaväxlare för GDS-Tvättcentrum finns i en separat, inbrottssäker container. Det tekniska utrymmet har även regnvatteninsamling, frostskyddssystem och energi-inmatning.

Touch Screen

Touch Display för att välja onskad tvättfunktion. Samtidigt displayen visar också instruktionerna för att utförä det här tvättsteget. I pauserna kan displayen vridas även lokala reklam.

Byggnadsalternativ som kan skräddarsys

Det går att bygga en GDS-Tvättcentrum var som helst där det går att få avlopp, olje- och sandavskiljning och elinmatning. En skräddarsydd apparat anpassar tvättplatsen så den är individuell, oavsett om man vill använda kundens egna eller något företags formgivning eller beakta ramarna inom en existerande byggnad.