Biltvätt GDS-Biltvätt Tammermatic AUTOBOOSTER

Tammermatic AUTOBOOSTER

AUTOBOOSTER – en enkel lösning när man bygger tvättplatser för självbetjäning

AUTOBOOSTER är det snabbaste, enklaste och billigaste sättet att påbörja självbetjäningstvätt.  En enda AUTOBOOSTER -enhet driver en tvättplats och enheten kan installeras på bara en dag. Om det behövs mer kapacitet kan man installera flera likadana enheter på försäljningsplatsen.

Ett enkelt alternativ om man vill börja bedriva GDS tvättverksamhet

AUTOBOOSTER har en högtryckstvättare med varmvatten och automatiska kemikalieapparater med kemdunkar och mynt betalningsenhet.

Betalapparaten tar polletter och/eller mynt.

Lämplig överallt

AUTOBOOSTER lämpar sig särskilt väl inomhus eller utomhus, så det är lätt att använda tomma hallar för produktiv tvättverksamhet. En högtryckstvättare med varmvatten driver en tvättplats.

Eldrift

AUTOBOOSTER 5M-10/500E

16,8 kW 100 bar 500 l/h

Oljevärme

AUTOBOOSTER 5M-10/500D

6,4 kW 100 bar 500 l/h 

Snabb och billig att installera

Det är lätt och billigt att installera AUTOBOOSTER till exempel i servicehallar som inte längre används, i traditionella tvätthallar och i parkeringshallar.  Det behövs ingen byggnad även utomhus installationen.