Biltvätt RoboJet tvättgator

RoboJet tvättgator

Den enkla tvättgatan lockar folk till att bli stamkunder

De flesta bilister tvättar sina bilar regelbundet. Över hälften uppskattar maskintvätt för att det är lätt och miljövänligt.

En tvättgata erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att tvätta bilen. En tvättgata kan hantera upp till tusen bilar om dagen. Det går att köra in bilar i tvätten med till och med en minuts mellanrum, så det är möjligt att uppnå en hög tvättmängd och kort väntetid. Det är möjligt att lägga till nästan samma egenskaper i moderna tvättgator som i enskilda roll over-maskiner. Därför är tvättgatan ett beaktansvärt alternativ till vanlig biltvätt. Som tvättsystem är tvättgatan är ett betydelsefullt alternativ om man tvättar 25 000 fordon om året på platsen.

Grundligt rena fordon

Kunderna vill få valuta för sina pengar. Det räcker inte längre med att rengöra stora ytor, utan maskinen ska även noggrant tvätta komplicerade former som grillar, takställningar, spoilers och kjolar, stötfångare och fördjupningar för registerskyltar, dörrhandtag och vindrutetorkare. Tvättgatan har ett mångsidigt urval tvättar: det är lätt och snabbt att göra förtvätt, tvätt med borstar och borstlös tvätt samt till och med vaxtvätt.

RoboJet – en tvättgata för produktiv affärsverksamhet

RoboJet är en modern tvättgata med tvättresultat av toppkvalitet. De utvecklade tvättmetoderna och mångsidiga möjligheterna att anpassa tvättprogrammen garanterar kundnöjdhet under alla tvättförhållanden. Så har vi också utarbetat RoboJet till att uppfylla alla bilisters behov.

1000 tvättade bilar om dagen

Tvättgatan RoboJet tvättar, vaxar och torkar upp till 1000 bilar om dagen, så det är möjligt att ha en ständig ström av kunder utan att det uppstår köer. Därför kommer kunderna tillbaka till tvättplatsen gång på gång.

Med RoboJet kan tvätthallens längd vara mellan 17 och 35 meter. Den högsta tillåtna tvättbredden och -höjden är 2300/2400 mm, så tvätthallens minsta tillåtna höjd och bredd är 3000/3800 mm.

Borstvaxning skyddar lack och plastytor

Det går att välja olika tvättenheter för tvättgatan enligt behov och tillgängligt hallutrymme. Det är bland annat möjligt att förse maskinen med en vaxborstenhet som borstar in ett specialvax i lacken. Vaxbehandlingen ökar lackens och plastytornas glans och skapar en smutsavvisande film på dem.