Biltvätt Tillbehör och tjänster BioJet återanvändning av vatten

BioJet återanvändning av vatten

Spara vatten – det sparar på miljön

I framtiden kommer vatten att vara ännu mer värdefullt än nu. Därför har vi på Tammermatic fäst särskild uppmärksamhet vid vattenförbrukningen i våra maskiner. En del av det vatten som används till maskintvätt av fordon kan återanvändas. På så sätt minskas vattenförbrukningen i och mängden avloppsvatten som bildas genom tvättverksamheten.

Folk fäster mer och mer uppmärksamhet vid miljöfrågor och om du tar hänsyn till miljön är det möjligt att detta även för konsumenterna att uppskatta dina tvättar mer. I till exempel Sverige återanvänder alla automattvättar redan nu sitt vatten.

Att återanvända vatten är ett ekonomiskt och miljövänligt val

Tammermatic BioJet är ett ekonomiskt system för återanvändning av vatten och det lämpar sig för både borstlösa maskiner och maskiner med borstar. Maskinen fungerar på bas av en biologisk rengöringsmetod som används till att bryta ner de organiska föreningarna i vattnet. Fasta ämnen och biologiska nedbrytningsprodukter avlägsnas ur vattnet med hjälp av ett flerskiktsfilter och de sista skadliga partiklarna avlägsnas med hjälp av en cyklonrenare. Slutligen förs vattnet in under en desinficerande UV-lampa och in i återvinningstanken.

Biojetsystemet återanvänder 85 procent av tvättvattnet. De sista sköljningarna görs alltid med friskt vatten.

Ett miljövänligt val

Återanvändning av vattnet sparar på miljön och lämpar sig för alla tvättplatser och alla biltvättsmaskiner.

Vid användning av BioJet uppnås betydliga kostnadsbesparingar vad beträffar friskt vatten, särskilt när det rör sig om stora tvättmängder.

Biologisk rengöringsprocess

I en biologisk rengöringsprocess använder bakteriestammen bland annat resterna av tvättkemikalier i vattnet som föda, och upprätthåller en kontinuerlig biologisk process som bryter ned de organiska föreningarna i vattnet.

Godkänt i Sverige

I Sverige kräver lagstiftningen att man använder system för återanvändning av vatten. Tammermatic BioJet uppfyller de stränga svenska standardkraven och har blivit godkänt i Sverige i enlighet med lagen.