Biltvättmedel

Biltvättmedel

De mest effektiva medlen för biltvätt – helt enkelt bättre business

Swanline-biltvättmedel och -vax från Tammermatic garanterar en skinande renhet året runt. Alla kemikalier för biltvättsmaskiner och återanvändningssystem för vatten är, förutom att de är effektiva, även miljövänliga och biologiskt nedbrytbara i enlighet med sin Svanen-märkning.

Det finns lämpliga alternativ för både lätt och svårare smuts i vårt fullständiga urval tvättmedel för universalbruk. Produkterna har tagits fram för de krävande och omväxlande förhållandena i norr. Den bästa tvätteffekten garanterar att kunderna blir nöjda och gör att biltvätten lönar sig både nu och i framtiden.

Långsiktigt utvecklingsarbete bakom kvaliteten

Tammermatic har målmedvetet och långsiktigt utvecklat biltvättmedel sedan 1974. Bakom kvaliteten på våra biltvättmedel finns ett långvarigt samarbete med leverantören för kemikalieråvaror, AkzoNobel. Tvättmedlen blandas i Tammermatics egna produktionslokaler och enligt företagets egna recept.

Tammermatic EasyBox underlättar användning av tvättmedel

Tammermatics tvättmedel tillverkas och levereras allt oftare som superkoncentrat. Det sparar pengar under transport, hantering och lagring. Tack vare förpackningssystemte EasyBox är det lätt och enkelt att hantera kemikalierna. Dessutom stänker det inte när förpackningarna töms. Den tomma förpackningen återvinns med normalt blandat avfall och kartong.