Koncernen

Koncernen

Tammermatic – Allas favoritpartner

Tammermatic-koncernen är ett globalt högteknologiföretag som tillverkar tvättanordningar för bilar, tunga transportfordon, bussar, tåg och en mängd specialutrustning.

Tammermatic-koncernen har en lång och framgångsrik historia med många traditioner. Tack vare kunnande som vi samlat på oss under årtionden garanterar vi optimala resultat för varje projekt.

Tammermatic grundades i Tammerfors, Finland, 1966 och är känt som en av världens ledande och mest innovativa biltvättspionjärer. Vi har levererat våra produkter till mer än 70 länder på alla kontinenter.

Tammermatic-koncernen har sitt huvudkontor i Tammerfors, Finland. Tammermatic utgör ett kanonteam med tvättexperter. Resultatet är att Tammermatic-koncernen erbjuder sina kunder de bästa och mest heltäckande tvättjänsterna i världen.

Välkommen till Tammermatic-koncernens rena värld!