Koncernen Miljö

Miljö

Naturligt ren

Eftersom vi är ett företag som ständigt strävar efter renare resultat, ligger miljön oss nära hjärtat. Vi erbjuder unika system för vattenåtervinning och vägrar att använda fluorvätesyra.

Tammermatic BioJet är ett funktionellt och ekonomiskt vattenåtervinningssystem som är kompatibelt med maskiner med och utan borstar. Dess funktion bygger på en biologisk rengöringsmetod, med vilken bakterier äter tvättens kemiska rester och driver en konstant biologisk process som bryter ner eventuella organiska föreningar i vattnet. En filter med flera lager avlägsnar både fasta partiklar och biologiskt nedbrytbara produkter från vattnet. I nästa fas tar en hydrocyklon bort eventuellt resterande skadliga partiklar och säkerställer därmed driftskraven för en biltvätts högtryckspumpar. I slutfasen desinficerar en ozongenerator vattnet med kortvågig UV-strålning.

Vi är också bestämt mot användning av fluorvätesyra eller ammoniumvätefluorid (ABF) i fordonstvättillämpningar. Fluorvätesyra är ett effektivt och billigt rengöringsmedel, men också en av de farligaste och giftigaste kemikalier som människan känner till.

Lyckligtvis minskar dess användning i fordonstvättbehandlingar och är huvudsakligen begränsad till de kemi- och utrustningsföretag som antingen inte har en ordentlig teknikavdelning eller försöker maximera sin vinst till varje pris. Fluorvätesyra fräter helt enkelt bort ett lager färg eller fordonsyta varje gång som den används. En tvättsystem med fluorvätesyra kräver mycket lite teknik.

Alla större, respekterade kemiföretag fördömer, precis som vi, bruket av denna kemikalie i fordonstvättbehandlingar. Vi kommer aldrig rekommendera eller utveckla utrustning med ett rengöringsmedel som fluorvätesyra, som kan vara dödligt om endast 10 procent av en persons hudyta täcks vid ett oavsiktligt spill.