TF Tvätt Standardprodukter Rainbow Ultima Twin

Rainbow Ultima Twin

Ultimat rengöringseffekt för regelbundna och oregelbundna fordonsparker.

Nya Rainbow Ultima Twin-fordonsparktvätten förser rengöringsbranschen för stora fordon med den senaste tekniken och uppfyller omfattande behov i ett antal tillämpningar. De bästa modellerna kombinerar avancerade tvättmetoder utan och med borstar och rengör alla typer av fordon, från bilar till komplext utformade traktorer och släp.

Rengöringseffekt i toppklass för fordon som är svårrengjorda p.g.a. sina former

Rainbow Ultima Twin är utrustad med förtvätts- och högtryckssystem, som består av oscillerande och profilmunstyckesenheter med fast stråle, och har den bästa tillgängliga tvätteffekten för tank- och sopbilar och andra fordon som är svårrengjorda p.g.a. sina former. För standardtillämpningar kan Ultima utrustas med konventionella platta högtrycksmunstycken.

Nyckelelementet – högtryckstvätt

Transportfordon har ett stort antal områden som är utom räckhåll för borstar. Därför spelar självklart högtryckstvätt en stor roll i tvättprocesser för stora fordon. Dessutom avlägsnar högtrycksvattenstrålarna sand och andra grova partiklar, som skulle kunna repa fordonens yta under tvättens borststadie. Ultima-serien använder sig av både konventionella platta sprutmönster och avancerade mönster med fast stråle. Platta sprutmunstycken är för standardrengöring, medan munstyckena för fast stråle utformats för mer krävande tillämpningar.

Munstycken med fast stråle – för långtgående rengöringseffekt

Ett platt sprutmönster är idealiskt på korta och medellånga avstånd. Men ett sprutmönster med fast stråle är effektivare över större rengöringsavstånd. Ultima-maskinerna har högtryckssprutningsenheter med 3 parallella munstycken för fast stråle. Vattenstrålarna bildar ett enhetligt målområde på fordonsytan.

Svepmetod med tre gånger så stor täckning för bättre rengöring

Vertikalt svepande sidostrålar rengör sidorna från trösklar till tak. För förbättrad rengöring svänger de upp och ner så att de överlappar varandra. På samma sätt svänger högtrycksvattenstrålarna på det roterande huvudet i sidled. Högtrycksvattenstrålar, från munstycken i det roterande huvudet, rengör de vertikala och horisontella ytorna från stötfångare till stötfångare. Huvudets roterande rörelser, tillsammans med det oscillerande mönstret i sidled, styr de långtgående vattenstrålarna in i fordonets vrår som är utom borstars räckhåll.

Läs mer: