TF Tvätt Standardprodukter RJ-1006

RJ-1006

  • Tågtvätt
  • Tvättsystem för tunnelbanetåg

RJ-1006 är ett modulärt tvättsystem för tåg. Vattenåtervinningsenheter är också tillgängliga för RJ-1006 -serien.

Modulernas ramar är stålkonstruktioner. Rörledningarna för vatten och rengöringskemikalier, samt flerlagersfiltren, är av rostfritt stål (AISI 316). Kemikalie- och blandningsbehållarna är av icke-korrosiva plastmaterial.