Tjänster

Tjänster

Omfattande tjänster för en lönsam tvättverksamhet

Om de så vill kan våra kunder överlåta allt som rör maskinernas tekniska egenskaper åt oss och själva koncentrera sig på sin kärnverksamhet, på att öka tvättmängden och få tillväxt i företagets omsättning.

Våra mångsidiga tjänster stöder tvättverksamheten i allt från införskaffning av maskinen till användning och underhåll av den. Betjäning får du redan från första kontakten. Vi planerar ett lönsamt tvättsystem tillsammans och gör lönsamhetsberäkningar samt hjälper med att skaffa finansiering. Vi levererar, installerar och testar fungerande tvättsystem tills de är bruksklara och vägleder i korrekta kemikalieval samt erbjuder underhåll och reservdelar med vidhängande tjänster.

Vi har ett gediget kunnande inom biltvättsbranschen och tar alltid hänsyn till säkerhet, hälsa och miljö i vår verksamhet. Vi gör allt för att våra kunder ska bli nöjda och för att öka lönsamheten i deras verksamhet.

Läs mer:

Tammermatic tjänster (PDF, 3 MB)