Tjänster Helhetslösningen Hyreskonceptet

Helhetslösningen Hyreskonceptet

Intäkter från biltvättsmaskinen från första början

I Finland och Sverige är vi först med att erbjuda våra kunder helhetstjänsten ”Hyreskonceptet”. Tjänsten garanterar att våra kunder genast får ett positivt kassaflöde då de får intäkter redan från första dagen.

Hyreskonceptet är en riskfri helhetslösning för en framgångsrik tvättverksamhet. Tjänsten innehåller alla Tammermatics tjänster, allt från underhåll till vår kemikalie- och övervakningstjänst samt förstås även själva tvättmaskinen – alltså allt som behövs för en lönsam tvättverksamhet. Du betalar bara för de rena bilarna.

Koncentrera dig på att sälja tvättar

Vårt mål är att öka lönsamheten för din tvättverksamhet. Som avtalskund hos oss känner du till tvättverksamhetens risker och kostnader på förhand. Du kan koncentrera dig på att sälja tvättar, vi ser till att helheten fungerar och är av rätt storlek.

Varför Hyreskonceptet?

  • Det bästa tvättresultatet garanterar att kunderna är lojala.
  • Du får mer kapacitet och effektivare tvättar.
  • Nöjda kunder är lojala och är villiga att betala mer.
  • Du säljer tvättar, med vinst.
  • Du får en riskfri helhetslösning för din basverksamhet.
  • Du får även stöd av oss för marknadsföring av tvättarna.

Ytterligare upplysningar:

Underhållstjänsten TammerCare
Övervakningstjänsten TammerControl
Kemikalietjänsten TammerChem