Tjänster Kemikalietjänsten TammerChem

Kemikalietjänsten TammerChem

Avtalskunder betalar för tvättmedlen enligt förbrukning

Som TammerChem-avtalskund kan du välja om du vill betala för dina biltvättmedel först efter att du sålt biltvättar eller om du vill köpa tvättmedlen normalt, med literpris. Leverans och förbrukningsjusteringar görs alltid enligt behov, så du behöver inte köpa tvättmedel för att ha i lager.

Dessutom får våra TammerChem-avtalskunder företagets fulla stöd för att uppnå bästa möjliga tvättresultat. Våra sakkunniga vägleder dig bland annat i val av rätta kemikalier, säsongsjustering av tvättmedelsmängd och i frågor som rör säkerheten.