Tjänster Övervakningstjänsten TammerControl

Övervakningstjänsten TammerControl

Fjärrstyrning och felhanteringssystem garanterar maskinens driftsäkerhet

Vår övervakningstjänst TammerControl kopplar en fjärrstyrningstjänst till maskinen samt ett föregripande system för felsökning och -hantering som ökar maskinens pålitlighet och driftsäkerhet ytterligare. TammerControl är ett stöd som gör det möjligt att sälja biltvättar och lösa problem även när företagets egen support inte är på plats eller kan användas.

TammerControl följer och lagrar

TammerControl innebär att vi kopplar kameraövervakning till tvättmaskinerna. Vid problem utlöses larm i TammerControl-kontrollrummet. I kontrollrummet hjälper vår sakkunniga jour med problemlösningen direkt genom vår hjälplinje HelpLine. Om du behöver reparatör beställer jouren även underhållsbesök.

Förutom att övervakningen sker live så lagrar vi videomaterialet, vilket bland annat underlättar vid undersökningar av skador. Vi sköter eventuella skadeanmälningar och rapporter till försäkringsbolag samt sammandrag över händelser å våra kunders vägnar, vilket sparar tid och besvär och överför kostnaderna för eventuella skador på dem som orsakat dem.

Förutseende av reparationsbehov

Tack vare fjärrövervakning och fjärrstyrning genom TammerControl kan vi förutse kommande reparationsbehov och ändra maskinens inställningar och program. Fjärrövervakningen gör det möjligt att följa maskinens statistik från TammerControl-kontrollrummet, och det i sin tur gör det möjligt att förutse kommande reparationsbehov.

Underhållstjänsten TammerControl finns för biltvättsmaskiner av alla märken i Finland och Sverige.

24/7 Övervakningstjänst

Vår 24/7 Övervakningstjänst utvidgar vår befintliga TammerControl-tjänst. Vår service kan kontaktas dygnet runt. Vår tjänst möjliggör fjärrlösning av felet även under nattetid och ett besök på plats vid behov.