Tjänster Tammermatics tvättexpertutbildning

Tammermatics tvättexpertutbildning

En kunnig personal är en säljresurs

Tvättplatsens personal har en nyckelposition då det gäller köpbeslut och att påverka tvätterfarenheten. Med ökad kunskap om säljknep och tekniskt kunnande ökar tvättverksamhetens lönsamhet. Dessutom blir det lättare att sköta störningar och reklamationer.

Under vår tvättexpertutbildning går vi grundligt igenom tvättförsäljning samt användning och underhåll av tvättmaskinen så att säljpersonalen ska kunna hjälpa kunderna med alla frågor som rör tvätten.

Be om offert för utbildningen

Vår tvättexpertutbildning är en praktisk helhet där vi går igenom frågor som rör tvättförsäljning samt användning och underhåll av maskinen. Utbildningsdagen byggs upp enligt kundens behov och består av olika teman, till exempel tvättkemi, tvättens grunder, hantering av tvättmaskinen, beräkning av vinstmarginal, reklamationer och utredning av störningar. Utbildningen inbegriper även praktiskt arbete med tvättmaskinen och biltvättmedlen, då vi bland annat övar hantering av störningar och skötsel av kemikalieförrådet.

För att utbildningen ska vara effektiv är det maximala deltagarantalet 12 per utbildningsdag. Vi ordnar regelbundet utbildningar vid vår fabrik i Tammerfors.