Yritys Turvallisuus – Ympäristö – Laatu (HSEQ)

Turvallisuus – Ympäristö – Laatu (HSEQ)

Luonnostaan puhdasta

Yrityksellämme on sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät (ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015) ja lisäksi noudatamme standardia ISO 45001 Työterveys ja -turvallisuus (TTT).

Meillä on aktiivinen työsuojelutoimikunta, joka suunnittelee, toteuttaa, seuraa ja arvioi yrityksemme turvallisuutta.

Valmistamme pesulaitteistomme ainoastaan Suomessa, joten toimitusketju on täysin hallittavissa.

Alihankintana teetetyt osakokoonpanot teetetään pääsääntöisesti Suomessa.

Ympäristöasiat, erityisesti kestävän kehityksen tukeminen, ovat erittäin tärkeitä yrityksellemme. Tämä huomioidaan joka prosessissa: ostotoimintamme pyrkii löytämään paikallisia (vähintään suomalaisia) toimittajia ja alihankkijoita ja siten tukemaan lähituotantoa ja suomalaista teollisuutta. Pyrimme lisäämään kotimaisuusastettamme jatkuvasti kartoittamalla uusia toimittajia. 

Oma suunnittelumme on kehittänyt teknisiä ratkaisuja, jotka ovat eliniältään ja materiaaleiltaan kestävämpiä tai ympäristöystävällisempiä. Tästä esimerkkinä rinnakkaistoiminnot pesun aikana erilaisin optioin.

Pesukoneen vedenkulutus on saatu optimoitua pienentämällä pesuainesuuttimia ja kohdistamalla ne paremmin, jolloin ainetta ei kulu liikaa ja se suuntautuu autoon eikä sitä ruiskuteta suotta muualle. Tähän on vaikuttanut myös vesikaarien oikea-aikaisen toiminnan parantaminen.

Teemme omassa testihallissamme jatkuvasti uutta kehitystyötä ja mittauksia säätöjen optimoimiseksi. Kehitämme koko ajan myös pesukemikaalejamme, joista suurin osa on joutsenmerkitty eli biohajoavia, joten ne kuormittavat ympäristöä vähemmän. Meillä on tarjolla myös vedenkierrätysratkaisuja.

Pystymme tekemään pesuohjelmien muutokset ja kausivaihdokset etänä, joka olennaisesti pienentää hiilijalanjälkeä, kun emme joudu tätä varten käymään asemalla paikan päällä. Myös monet pienet säädöt, resetoinnit ja vikakorjaukset pystytään hoitamaan etänä.

Kunnostamme myös käytettyjä koneita edelleen käytettäväksi ja näin saamme tuotteen elinkaarta pidennettyä. Vihdoin elinkaarensa loppuun tullut pesukone on lähes kokonaan kierrätettävää metallijätettä.

Jatkuvasti puhtaampia tuloksia etsivänä yhtiönä ympäristöarvot ovat meille tärkeitä.