Autonpesu Lisälaitteet ja palvelut Vedenkierrätys

Vedenkierrätys

Vesi on jatkuvasti yhä arvokkaampaa ja siksi Tammermaticin koneissa vedenkulutukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ajoneuvojen koneelliseen pesuun käytetty vesi voidaan myös kierrättää. Tämä vähentää pesutoiminnan vedenkulutusta ja syntyvien jätevesien määrää pienentäen toiminnan ympäristövaikutusta.

Vedenkierrätysjärjestelmä Aqua-JeT

Tammermatic jälleenmyy ja asentaa saksalaisen Aqua-JeTin vedenkierrätyslaitteistoja.

Kyseessä on vedenkierrätysjärjestelmä, jossa suoritetaan pesuveden biologinen puhdistus ja hapetus. On tärkeää erottaa vedenkierrätys vedenpuhdistusjärjestelmistä, joissa käytetään aina kemikaalista puhdistusta. Vedenkierrätysjärjestelmissä käytettyä vettä puhdistetaan biologisesti.

Toimintaperiaate lyhyesti

Autosta tuleva pesuvesi sisältää hiekkaa, likaa ja pesuaineita sekä vahoja.

Hiekanerotuskaivo poistaa hiekan. Sen jälkeen biologinen bakteerikanta käyttää ravinnokseen biologisesti hajoavista pesuaineista ja autoista tulevaa likaa. Hyvällä hapetuksella ja bakteeritoiminnalla pesuaineista ja liasta muodostuu liete, joka laskeutuu lietesäiliön pohjalle.

Seuraavaksi vesi siirtyy ilmaus/pumppukaivoon, jossa runsas hapetus suoritetaan ja hapetettu vesi nostetaan uppopumpulla laitehuoneessa olevaan järjestelmän hiekkafiltteriin ja suodatetaan.

Filtterin kautta vesi menee kokoomasäiliöön, josta vesi otetaan pesukoneen korkeapaine- ja harjavedeksi.

Ylivuoto palautuu takaisin lietekaivoon ja aloittaa uuden kierron siitä. Järjestelmä toimii 24/7.

Tuoretta vettä käytetään auton huuhteluvaiheessa ja vahojen levittämiseen. Tuoretta vettä tarvitaan myös aika ajoin lisää, koska vettä poistuu autojen mukana ja haihtuu muutenkin. Järjestelmä tarkkailee pesuveden suolapitoisuutta (veden sähköistä johtavuutta) ja tarvittaessa järjestelmä laimentaa pesuvettä tuorevedellä.

Järjestelmä ei vaadi lisäkemikaaleja toimiakseen. Tärkeintä toiminnalle on biologisesti hajoavat (Joutsenmerkityt) pesuaineet ja autojen lika sekä tärkeimpänä kunnollinen hapetusjärjestelmä, jotta bakteerikanta elää ja toimii. Järjestelmän toimivuuden vuoksi biologisesti hajoamattomien kemikaalien käyttö on kielletty, koska hiilivetyjen, liuottimien jne. vaikutus elävälle bakteerikannalle on vahingollista.

Tyhjennettävä hiekka ja liete eivät vaadi biologisesti hajoavien aineosien vuoksi erikoiskäsittelyä.