Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Tammermatic Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Päivitetty 18.07.2023

Rekisterinpitäjä
Tammermatic Oy
Vaaksakuja 1
33960 PIRKKALA
Y-tunnus 2083940-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Topi Laine
topi.laine@tammermatic.com

Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Tammermatic Oy:n asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitoon sekä asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö
Keräämme nimi-, yritys-, sähköposti-, puhelin-, osoite- sekä yhteydenottolomakkeen viestikenttään jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman hyvin.

Rekisteröidystä henkilöstä eli sinusta voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Yrityksen nimi, y-tunnus, katuosoite, postiosoite ja -numero
Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tilaus tai asiakaspalaute)
Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
Rekisterin tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Tammermatic Oy:n kanssa. Keräämme tietoja mm. yhteydenottolomakkeen käyttösi yhteydessä. Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta taholta, joka ilmoittaa sinut esimerkiksi tavaratoimituksen vastaanottajaksi. Asiakasyritysten tietoja voidaan tarkastaa ja kerätä myös viranomaisjärjestelmistä (esim. YTJ).

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi sivustollamme jättää IP-osoitteesta jäljen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Tammermatic Oy:n ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä ja tapahtumissa, kuten messuilla.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai
olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojatusti tietokantaan, johon on pääsy vain Tammermatic Oy:n valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme säännöllisesti asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista; ja
vaatia henkilötietojesi poistamista.
Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt joko kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Tammermatic Oy
Henkilötietoihin kohdistuva tarkistus tai muu pyyntö
Vaaksakuja 1
33960 Pirkkala

kmyynti(at)tammermatic.com

Tammermatic Oy käsittelee pyynnöt mahdollisimman nopeasti pyynnön vastaanottamisesta, mutta kuitenkin viimeistään 1 kuukauden sisällä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.