Osinkokone

Osinkokone

Pesutoiminnan aloittaminen on mahdollista myös pienemmällä investoinnilla, jolloin vaihtoehtona on Osinkokone-palvelu.

Yksi hinta, kaikki palvelut

Pesuyrittäjä maksaa sovitun hinnan per pesu, joka sisältää kaikki pesukoneeseen liittyvät kustannukset.

Ota yhteyttä

Ei koneinvestointia

Pesuyrittäjän ei tarvitse hankkia rahoitusta pesukoneeseen, vaan pesutoiminnan voi aloittaa heti.

Ota yhteyttä

Huoletonta liiketoimintaa

Pesukoneen vuokra sisältää itse koneen, pesukemikaalit sekä huollot ja korjaukset.

Ota yhteyttä

Matalalla kynnyksellä autonpesuyrittäjäksi

Kun pesuyrittäjäksi aikovalla on pesuhalli tai muuten autopesuun soveltuva tila, on päätös pesuliiketoimintaan lähtemisestä helpompaa tehdä, kun itse pesukoneeseen ei tarvitse ottaa lainaa tai hankkia rahoitusta. Näin pesukone ei rasita myöskään tasetta. Koska kuukausittainen kustannus on tiedossa, on taloussuunnittelu ja kassanhallinta ennakoidumpaa.

Autamme oikeanlaisen pesukoneen valinnassa ja vuokrahinta määräytyy arvioidun, vuosittaisen pesumäärän perusteella.

Vuokrahintaan sisältyy itse pesukoneen lisäksi autonpesukemikaalit, ennakkohuollot sekä mahdolliset korjaukset osineen eli pesuyrittäjälle ei tule mitään yllätyskustannuksia pesukoneen osalta.

Ota yhteyttä

Kannattavaa liiketoimintaa

Autonpesu on kannattavaa liiketoimintaa.

Kun yrittäjän rahaa ei sitoudu koneinvestointiin, kaikki pesuhinnan ja vuokran väliset eurot ovat tuottoa, pois lukien pesuhallin muut kustannukset, kuten käyttövesi- ja energia ja kunnossapito.

Kun vuokra-aika päättyy, asiakas voi lunastaa pesukoneen itselleen sovittavalla hinnalla tai ottaa uuden vuokrakoneen tilalle.

Ota yhteyttä