Vedenkierrätys

Vettä säästäen

Vesi on jatkuvasti yhä arvokkaampaa ja siksi Tammermaticin koneissa vedenkulutukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ajoneuvojen koneelliseen pesuun käytetty vesi voidaan myös kierrättää. Tämä vähentää vedenkulutusta ja syntyvien jätevesien määrää pienentäen koko pesutoiminnan ympäristövaikutusta.

Vedenkierrätys vai vedenpuhdistus?

Vedenkierrätys- ja vedenpuhdistusjärjestelmät menevät termeinä helposti sekaisin.

Vedenkierrätysjärjestelmät toimivat biologisen puhdistuksen periaatteella ja kierrätysvesi sisältää pesuainejäämiä.

Vedenpuhdistusjärjestelmissä sen sijaan puhdistus tapahtuu kemikaalien avulla ja puhdistettu vesi vastaa talousvettä.

Autopesussa kierrätysvesi toimii erinomaisesti, eikä monin kerroin kalliimpaan vedenpuhdistusjärjestelmään ole välttämättä kannattavaa tai tarkoituksenmukaistakaan investoida.

Vedenkulutus pienenee

Vähentää pesutoiminnan vedenkulutusta.

Jäteveden minimointi

Jätevesiviemäriin päätyy vain pieni osa käytettävästä vedestä.

Kaikelle kalustolle

Vedenkierrätys on mahdollista ottaa käyttöön niin henkilöautojen kuin raskaan kalustonkin pesuun.

Etäkäyttö

Järjestelmän toimintaa on mahdollista seurata ja asetuksia muuttaa etänä.

Kierrätysaste

Järjestelmä kierrättää kaiken siihen päätyvän veden. Realistinen vedenkierrätysaste on yli 80 %, asiakkaan pesuohjelmista riippuen.

Joutsenmerkityt kemikaalit

Kun asiakas hankkii pesukemikaalit Tammermaticin kautta, hän voi olla varma niiden yhteensopivuudesta vedenkierrätysjärjestelmän kanssa.

Vedenkierrätys-järjestelmä Aqua-JeT

Tammermatic jälleenmyy ja asentaa saksalaisen Aqua-JeTin vedenkierrätyslaitteistoja.
Kyseessä on vedenkierrätysjärjestelmä, jossa suoritetaan pesuveden biologinen puhdistus ja hapetus.

Toimintaperiaate lyhyesti

Autosta tuleva pesuvesi sisältää hiekkaa, likaa ja pesuaineita sekä vahoja.

Hiekanerotuskaivo poistaa hiekan. Sen jälkeen biologinen bakteerikanta käyttää ravinnokseen biologisesti hajoavista pesuaineista ja autoista tulevaa likaa. Hyvällä hapetuksella ja bakteeritoiminnalla pesuaineista ja liasta muodostuu liete, joka laskeutuu lietesäiliön pohjalle.

Seuraavaksi vesi siirtyy ilmaus/pumppukaivoon, jossa runsas hapetus suoritetaan ja hapetettu vesi nostetaan uppopumpulla laitehuoneessa olevaan järjestelmän hiekkafiltteriin ja suodatetaan.

Filtterin kautta vesi menee välisäiliöön, josta vesi otetaan pesukoneen korkeapaine- ja harjavedeksi. Ylivuoto palautuu takaisin lietekaivoon ja aloittaa uuden kierron siitä. Järjestelmä toimii 24/7.

Tuoretta vettä käytetään auton huuhteluvaiheessa ja vahojen levittämiseen. Tuoretta vettä tarvitaan myös aika ajoin lisää, koska vettä poistuu autojen mukana ja haihtuu muutenkin ovien avautuessa. Järjestelmä tarkkailee pesuveden suolapitoisuutta (veden sähköistä johtavuutta) ja tarvittaessa laimentaa pesuvettä tuorevedellä.

Järjestelmä ei vaadi lisäkemikaaleja toimiakseen. Tärkeintä toiminnalle on biologisesti hajoavat (Joutsenmerkityt) pesuaineet ja autojen lika sekä tärkeimpänä kunnollinen hapetusjärjestelmä, jotta bakteerikanta elää ja toimii. Järjestelmän toimivuuden vuoksi biologisesti hajoamattomien kemikaalien käyttö on kielletty, koska hiilivetyjen, liuottimien jne. vaikutus elävälle bakteerikannalle on vahingollista.

Järjestelmän vikaantuessa peseminen ei keskeydy, vaan pesutoiminta jatkuu tuorevedellä. Ainoastaan sähkökatkon jälkeen järjestelmä on käynnistettävä uudelleen manuaalisesti.

Tyhjennettävä hiekka ja liete eivät vaadi biologisesti hajoavien aineosien vuoksi erikoiskäsittelyä.

Parhaat aineet osana parhaita pesuja

Kemikaalien merkitys pesutulokseen on merkittävä. Me suosittelemme teille kauden ja konseptinne mukaisia pesuaineita ja säädämme kulutuksen optimaaliseksi.

Pesukemikaalit